Spotkanie w ramach Bramy Północnej, które odbyło się w piątek, 10 września 2021 roku, było pierwszym po długiej przerwie, wznawiającym tę inicjatywę.

Od 2012 roku Brama Północna stanowi prorocze wezwanie dla liderów i wspólnot regionu północnego, do stanięcia w jedności, z czcią i uwielbieniem dla wszechmogącego Boga, naszego Ojca, Stwórcy i Pana całej ziemi i całego stworzenia. Wizja Bramy Północnej ma być realizowana nie tylko przez wspólne spotkania uwielbienia i modlitwy, ale ma również na celu budowanie takich połączeń między wspólnotami, abyśmy zobaczyli Kościół- Bożą Eklezję szerzej, niż tylko z perspektywy własnych lokalnych społeczności. Jest to wyraz uznania naszej zależności od siebie nawzajem i konieczności bliskości, ze względu na bogactwo jakie jest w całym Kościele stojącym w jedności. Wierzymy, że zgodnie ze słowem proroczym, inicjatywa Bramy Północnej otwiera drogę do uwolnienia chwały Bożej w naszym regionie i nad całym krajem.

Spotkanie piątkowe było głównie skoncentrowane na uczczeniu i uwielbieniu naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa, a w czasie jego trwania tematem przewodnim stała się jedność Kościoła.

Muszę w tym miejscu powiedzieć, jak rozumiem dzisiaj Kościół. Zgodnie z nauczaniem Słowa Bożego, Kościół to zgromadzenie ludzi oddzielonych dla Bożych celów. To ciało, organizm złożony z tych, którzy świadomie poddali swoje życie pod władzę i panowanie Jezusa Chrystusa oraz narodzili się na nowo i żyją nowym życiem, które jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Jest to niezależne od przynależności denominacyjnej, organizacyjnej. Kościół to właśnie tacy ludzie i nic więcej. To nie jest organizacja, denominacja, to nie szyldy i aktywności. Do Kościoła się nie chodzi, Kościołem się jest. Kościół jest wszędzie tam, gdzie są Boży, zbawieni, oddani Chrystusowi ludzie.

Drugą ważną prawdą jest to, że Jezus Chrystus ma jeden Kościół- swoje ciało, za które wydał samego siebie. Jest Jego Głową i wszyscy, którzy są w Chrystusie, są jedno. Zrozumienie prawdziwej tożsamości jest kluczowe dla zrozumienia Kościoła. Kościół jest jednością z definicji. Biblia nie uczy nas jak budować jedność, ale jak ją zachować. Jedność mamy w Chrystusie i mamy ją pielęgnować, o czym mówi List do Efezjan 4:1-6.

W czasie piątkowego spotkania zostaliśmy pobudzeni do opamiętania i pokuty za podział w Kościele, za pychę, która przejawia się w wynoszeniu się nad innych, obmowie, krytyce, sianiu niezgody, poniżaniu innych, aby siebie wywyższyć.

Ważnym elementem tego spotkania była obecność księdza katolickiej odnowy charyzmatycznej. Dało to możliwość stanięcia razem w uniżeniu i pokucie za nasze grzechy przeciwko ciału Chrystusa. Był to bardzo ważny moment. Myślę, że całe to spotkanie było znaczącym przeżyciem dla jego uczestników i pozostawi trwały ślad w duchowej drodze Kościoła Jezusa Chrystusa.


Wiesław Ziemba


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.